Site visited:
887766
Today:
208
Online:
12
XẾP LOẠI SKKN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012
Cập nhật lúc: 10:29 AM ngày 12/03/2013

TT

Tên sáng kiến kinh nghiệm

Môn,

lĩnh vực

Họ và tên

Xếp loại

1

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT thường Xuân 2

Quản lý

Lê Khả Long

A

2

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác thi dua, khen thưởng trong cán bộ giáo viên ở trường THPT Thường Xuân 2

Quản lý

Lê Thanh Chương

A

3

Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng chống Ma túy học đường ở trường THPT Thường Xuân 2

Quản lý

Đỗ Thế Dực

A

4

Một số ứng dụng của máy tính bỏ túi trong dạy và học Toán

Toán

Đỗ Văn Hào

B

5

Phân loại và đề xuất hướng giải quyết các bài toán giải tam giác bằng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán

Nguyễn Văn Sơn

A

6

Một số phương pháp dạy học Toán cho học sinh có học lực yếu, kém môn Toán

Toán

Nguyễn Thị Thanh Huyền

A

7

Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình chứa căn

Toán

Vũ Thị Lương

B

8

Phương pháp tách hạng tử trong áp dụng bất đẳng thức Cauchy

Toán

Trịnh Thị Minh

B

9

Một số bài toán viết phương trình đường thẳng trong không gian

Toán

Vũ Thị Hoa

B

10

Hiểu tâm lý học sinh trước giờ dạy và thái độ biện pháp của người thầy

Toán

Bùi Ngọc Khuyên

B

11

Phương pháp hình học trong chứng minh bất đẳng thức

Toán

Đoàn Thị Lý

B

12

Nâng cao hiệu quả dạy và học bài "cấu trúc rẽ nhánh" (chương trình tin học 11) bằng phần mềm Yenka

Tin học

Lữ Thị Lâm

A

13

Ứng dụng Moodle và một số phần mềm để xây dựng hệ thống E-learning trong trường THPT

Tin học

Lê Văn Sang

A

14

Lựa chọn một số bài tập phần chương trình con và lập trình có cấu trúc chương trình tin học lớp 11 nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh

Tin học

Lê Thị Hoa

A

15

Nâng cao kết quả học tập môn Vật lý thông qua việc tự làm đồ dùng thí nghiệm đối với học sinh lớp 10 trường THPT Thường Xuân 2

Vật lý

Lê Xuân Linh

A

16

Áp dụng kiến thức Vật lý giải thích một số hiện tượng thực tế nhằm tăng cường tính hứng thú học tập cho học sinh

Vật lý

Lê Gia Phán

B

17

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh khi giảng dạy một số khái niệm và định luật vật lý của bài "khúc xạ ánh sáng" (vật lý 11 - cơ bản)

Vật lý

Ngô Thị Phương

B

18

Hướng dẫn học sinh vận dụng định luật bảo toàn động lượng giải bài tập môn Vật lý 10 tại trường THPT Thường Xuân 2

Vật lý

Nguyễn Thành Hải

B

19

Hướng dẫn học sinh lớp 12 phân loại và giải nhanh các bài tập về dao động cơ tại trường THPT Thường Xuân 2

Vật lý

Nguyễn Thúy Quỳnh

B

20

Hướng dẫn học sinh giải bài tập theo phương pháp bảo toàn mol electron tại trường THPT Thường Xuân 2

Hóa học

Lê Thị Đào

B

21

Hướng dẫn học sinh giải bài toán hóa học "cộng hiđro và liên kết pi của hiđrocacbon không no" tại trường THPT Thường Xuân 2

Hóa học

Lê Văn Mạnh

A

22

Sử dụng phương trình Ion rút gọn để giải nhanh một số dạng bài toán tập hóa vô cơ có phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch chất điện li

Hóa học

Lê Thị Quyên

A

23

Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng tự nhiên thường gặp tạo sự hứng thú học tập cho học sinh tại trường THPT Thường Xuân 2

Hóa học

Lê Thị Minh Huệ

A

24

Ứng dụng moột số kỹ năng giải bài tập hóa học theo phương pháp tăng giảm khối lượng" tại trường THPT Thường Xuân 2

Hóa học

Lương Chí Chình

B

25

Khai thác một số khái niệm sinh học bậc THPT theo hướng dạy học giải quyết vấn đề

Sinh học

Nguyễn Thị Giang

B

26

Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy bài 19: giảm phân - tại trường THPT Thường Xuân 2

Sinh học

Trần Thị Thủy

B

27

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các văn bản học ở trường THPT

Ngữ văn

Cầm Bá Đường

A

28

Sử dụng tư liệu vào bài dạy "phong cách ngôn ngữ nghệ thuật"

Ngữ văn

Lê Thị Tình

B

29

Các hình thức luyện tập sáng tạo cho học sinh THPT trong môn Ngữ vănn

Ngữ văn

Nguyễn Thị Hương

B

30

Áp dụng kỹ thuật khăn phủ bàn vào bài học người trong bao của A.Sê-Khốp (ngữ văn 11 - ban cơ bản)

Ngữ văn

Vi Thị Hà

A

31

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua dạy học bài thơ "Tỏ lòng" (Thuật Hoài) của Phạm Ngũ Lão trong chương trình SGK Ngữ văn 10

Ngữ văn

Nguyễn Thị Thu

A

32

Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bài "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" (chương trình Ngữ văn 12) ở trường THPT Thường Xuân 2

Ngữ văn

Đỗ Thị Liên

A

33

Rèn luyện kỹ năng làm bài tập lịch sử cho học sinh lớp 12 ở trường THPT Thường Xuân 2

Lịch sử

Nguyễn Thị Duyến

A

34

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh qua dạy bài: "những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỷ X - XV" (Bài 19 lớp 10 - ban cơ bản)

Lịch sử

Nguyễn Thị Thu Hương

B

35

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống qua một số bài học địa lí 10 ở trường THPT Thường Xuân 2

Địa lý

Nguyễn Văn Hùng

A

36

Một số phương pháp giúp học sinh THPT phát âm tốt trong Tiếng Anh

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

B

37

Đổi mới phương pháp dạy kỹ năng nghe môn Tiếng Anh THPT đạt hiệu quả cao

Tiếng Anh

Đỗ Thị Sen

C

38

Một số phương pháp giúp học sinh lớp 11 phát âm chuẩn

Tiếng Anh

Lê Thị Lâm

C

39

Áp dụng một số thủ thuật dạy kĩ năng đọc hiểu cho học sinh ở các trường miền núi một cách có hiệu quả

Tiếng Anh

Vũ Thị Hồng

A

40

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn giáo dục công dân ở trường THPT Thường Xuân 2

GDCD

Vi Thị Hòa

A

41

Một số giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả phòng chống HIV-AIDS trong nhà trường và những vùng lân cận

GDCD

Kiều Thị Hải

B

42

Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong dạy học bài hệ thống bôi trơn môn công nghệ lớp 11 tại trường THPT Thường Xuân 2

Công nghệ

Phạm Thị Kiên

A

43

Xây dựng và sử dụng sơ đồ khái niệm "phương pháp nuôi mô tế bài, sự phân hóa và phản phân hóa tế bào" để dạy bài 6 - công nghệ 10

Công nghệ

Phạm Thị Huệ

A

44

Lựa chọn một số bài tập phát triển tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh trường THPT Thường Xuân 2

Thể dục

Ngô Thị Bàn

A

45

Một số biện pháp huấn luyện đội tuyển chạy bền cho học sinh tại trường THTP Thường Xuân 2

Thể dục

Quách Văn Thế

B

46

Một số biện pháp giảng dạy và huấn luyện đội tuyển chạy việt dã tại trường THPT Thường Xuân 2

Thể dục

Vũ Văn Hùng

B

47

Một số biện pháp luyện tập động tác "đi đều" trong bài: "Đội ngũ từng người không có súng" ở trường THPT Thường Xuân 2

GD QP

Lê Khả Dũng

B

48

Một số kinh nghiệm, kỹ năng làm tốt công tác chủ nhiệm ở trường THPT Thường Xuân 2

Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Na

A

49

Giáo dục một số kỹ năng sống nhằm phát triển năng lực quản lí, lãnh đạo và nâng cao ý thức tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 12A4 trường THPT Thường Xuân 2

Chủ nhiệm

Nguyễn Văn Sơn

B

50

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm

Chủ nhiệm

Cầm Bá Thành

B

51

Một số biện pháp xây dựng tập thể lớp tự quản ở trường THPT Thường Xuân 2

Chủ nhiệm

Lê Thị Bích

B

 

 

 

 

 


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Hiệu trưởng
Ths. Lê Khả Long
Lịch công tác
Thư viện tài liệu
 
Thăm dò ý kiến