Site visited:
885864
Today:
49
Online:
7
Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản hành chính
Cập nhật lúc: 03:32 AM ngày 15/12/2012

 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Mời các CBVC và các Phòng Khoa xem, để soạn thảo văn bản cho đúng thể thức.

Tải về xem tại đây.


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Hiệu trưởng
Ths. Lê Khả Long
Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2015)
Thư viện tài liệu
 
Thăm dò ý kiến